Blog

Home  /  Blog

Günümüzde, sanayi ve endüstrinin gelişmesiyle çevreye toksik metallerin salınımı artmış, çevresel kirlilik düzeyleri en üst düzeye çıkmıştır. Kimyasal ürünler, gübreler, endüstriyel boyalar, inşaat malzemeleri, balık, gümüş diş dolguları ve aşılar sadece gündelik hayatta maruz kaldığımız ağır metal kaynaklarının bazılarıdır. Toksik

Arjinin yarı esansiyel aminoasitlerden olan ve vücudumuz tarafından belli bir bölümü üretilen bir aminoasittir. Neredeyse %65 ‘i üretilirken kalan kısmı besinlerden tedarik ederiz. Özellikle protein içeriği fazla olan besinlerde ve et ürünlerinde bolca bulunmaktadır. Vücudumuzda üretilen miktar yeterli olmadığı için

Son yıllarda tamamen yaygınlaşan otoimmün hastalıklar, alerjiler, kanser gibi hastalıklardan hastalar muzdarip olmuş ve çoğu hastada tedaviler başarısız olup sadece baskılanma yollarına gidilmiştir. Hastalarda buna karşın alternatif tedavi arayışları artmış, doğal besinlere yönelim başlamıştır. Piyasada neredeyse her derde deva şeklinde

HbA1c uzun dönem glikoz seviyesi hakkında bilgi veren Amerikan Diabet Kurumu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Tip 2 Diabet tanısında kullanılması önerilen testtir. Açılımı Glikoze Hemoglobindir. HbA1C glikozla kırmızı kan hücrelerinin birbirine bağlanması sonucu oluşur. HbA1C testine Glikoze Hemoglobin’de denir. Kırmızı kan