HbA1C Nedir?

Home  /  Uncategorized @tr   /  HbA1C Nedir?

HbA1C Nedir?

HbA1c uzun dönem glikoz seviyesi hakkında bilgi veren Amerikan Diabet Kurumu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Tip 2 Diabet tanısında kullanılması önerilen testtir. Açılımı Glikoze Hemoglobindir.

HbA1C glikozla kırmızı kan hücrelerinin birbirine bağlanması sonucu oluşur. HbA1C testine Glikoze Hemoglobin’de denir.

Kırmızı kan hücreleri yaşam süresi erkeklerde 117, kadınlarda ise 106 gün civarı olduğu tahmin edilmektedir. Kırmızı Kan Hücreleri kanda glikoza maruz kalır. Kan şekeri ne kadar fazla ise o kadar fazla HbA1C ortaya çıkar. HbA1C değeri kişilerde 2-3 aulık bir sürenin ortalama kan glikkoz düzeyini bizlere gösteren değerdir(1).

Normal bireylerde HbA1C değeri ortalama % 5 civarındadır. Fakat HbA1C her zaman kan glikoz değeri ile %100 bağlantılı değildir. Bazı dış faktörler sonucunda değişebilir.

Örnegin Kırmızı Kan Hücreleriniz normalden uzun yaşıyorsa veya MCV dediğimiz kırmızı kan hücrelerinizin büyüklüğü normalden küçükse HbA1C değeriniz yüksek çıkabilir.

Normal HbA1C değer aralığı nedir?

Sağlıklı bireylerde HbA1C değeri %4 ile %5.6 arasında beklenir. Labaratuvarların kendi referans değerleri ile bu değerler 0.2 puan değişebilir. %5,7 ile %4 arasında HbA1C değeri ölçülen kişiler diyabet açısından yüksek risk grubundadırlar.

Değer %6,5 in üstünde ise kişiye diyabet hastası diyebiliriz. Ancak HbA1C değeri tek başına diabet tanısı koymaya yetmeyebilir. Bazı çalışmalarda HbA1C ile yemek sonrası 2 saatlik tokluk şekeri değerinin birbirinden farklı çıktığı gösterilmiştir.

Diyabet tanısı konmuş hastalarda yılda en az 2 kez HbA1C baktırmaları önerilmektedir.

Hba1c Testinin Diğer Testlere Üstünlükleri Nelerdir?

 • Açlık gerektirmez her zaman yapılabilen bir testtir.
 • Fiziksel aktivite ve stres gibi test öncesi oluşabilecek durumlardan etkilenmez.
 • Kısa süreli oluşmuş hormon düzeylerinden etkilenmez.
 • Hızlıca yapılabilinir, zamandan tasarruf ettiren bir testtir.
 • HbA1C glikoza göre 37 derecede daha stabildir.
 • Hba1c Değeri Değişkenlikler

  Zamana Göre:
  HbA1C zamana göre değişiklik gösterir. Yapılan çalışmalarda yaz aylarında yapılan HbA1C testleri kış aylarında yapılanlara göre daha yüksek sonuçlar vermiştir. Bu fark %0.3 civarındadır. Bu fark egzersiz, güneşe maruziyet süresi, karbonhidrat alımının azalması gibi nedenler ile değişebilir.

  Irka Göre:
  HbA1C değeri Afrikalı ve güney asyalı kişilerde avrupalı kişilere göre %0.27 ila 0.4 arasında yüksek değerler göstermiştir. Siyahi afrikalı HbA1C değeri %7 altı düzeye daha kolay ulaştığı ve buna ek olarak göz, böbrek, kardiovaskuler problemlere daha az yakalandığı belirtilmiştir.

  Cinsiyete Göre:
  Erkeklerde kadınlara göre fazla HbA1C yüksek kişilerde Metabolik Problemlerin daha fazla olduğu görülmüştür.

  Yaş:
  HbA1C yaşla birlikte diyabetten bağımsız artar. 70 yaşının üstündeki hastalarda 30 yaş altı hastalara göre HbA1C değeri %0,47 daha yüksektir. HbA1C yaşla artışına bağlı yapılan araştırmalara göre her 10 yılda %0.074 – %0.094 arasında artışı gözlenmektedir. Aile öyküsü ve diyabeti olan hastalarda bu değer daha fazla artış göstermektedir.

  HbA1C Diyabet Hastalarında Artar:

  HbA1C ‘nin %6,5 in üstünde olması diyabet yönünden çok önemli bir gösterge olduğundan bahsetmiştik. Japonyada yapılan bir çalışmada 30-79 yaş arasında arasındaki deneklerde HbA1C değeri ne kadar artarsa diyabet riskinin o kadar arttığı belirlenmiştir. HbA1C değerinin %5.7 üzerinde olduğu zaman kişilerin gelecekte diyabet riski olduğu belirlenmiştir. 2015 yılında Amerika Diyabet Derneği HbA1C değeri %5.7 ila %6.4 arasında olan hastaların diyabet öncesi riskli grupta olduğu ve gelecekte diyabet riskinin çok fazla olduğundan bahsedilmiştir. Ayrıca Amerika’da nüfusun %9.3 ‘ü diyabet hastası olduğu belirlenmiştir.

  Yüksek Hba1c Değeri İle Diyabet Komplikasyonları Artış Gösterir:

  Yapılan çalışmada Tip 1 diyabet hastalarında artmış HbA1C değerinin böbrek ve göz problemlerinde artışa neden olur. %7.6 değerinin altında bu problem görülmemektedir. Tabi ki bu durum sadece HbA1C değerine bağımlı değildir. Buna ek olarak başka birçok problem sonuçların değişmesine neden olur. Ayrıca HbA1C artan kişilerde el ayak gibi uzuvlarda daha fazla iyileşmeyen yaralar ortaya çıkmakta ve kesilmelerine neden olmaktadır. HbA1C değeri 8 den az olan hastalara göre 8 üstü olan kişilerde ağrılar 2 kat artmıştır.

  Böbrek Hastalıklarında HBA1C Değeri Artar:

  Yüksek HbA1C değerine sahip kişilerde kronik böbrek hastalığı riski artmaktadır. Tabi ki HbA1C değerine ek başka parametreler de bulunmaktadır. Ancak artan HbA1C değeri kan üresinden etkilenebilir. Kronik böbrek hastalarında değerler değişebilir.

  Diyabet Ve Duyma Kusuru:

  Yüksek HbA1C değerinin diyabet hastası olmayan kişilerde de duyma kusurlarında artışa neden olduğu birçok çalışmayla kanıtlanmıştır.

  Yüksek Hba1c Değerinin Kognitif(Düşünsel) Problemlerde Artışa Neden Olur:
  Sağlıklı erişkinlerde yüksek HbA1C değerinin düşünsel bozukluklara neden olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu kişilerde ataklar halinde unutkanlıklar farkedilmiştir. Bu durum kadınlarda daha sık görülmektedir. Çocukluk çağında HbA1C değeri 8.8 ‘in üstü olan kişilerde ise öğrenme ve bellek problemleri görülmektedir.

  Yüksek Hba1c Değeri Alzheimer Ve Demans Riskini Arttırır:

  HbA1C değerinin yüksekliği Alzheimer ve demans riskinde artışa neden olur.

  Yüksek Hba1c Değeri Diş Ve Diş Eti Hastalıklarının Artışı İle İlişkilidir:

  Oral hijyen ile kan glikoz levelleri ilişkilidir. Diyabet kontrollerinde Diş Eti problemi olan kişilerde HbA1C değerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

  Kan Demir Değeri Ve Anemi Hba1c Değerlerini Etkiler:

  Kan demir değerinin düzeyi özellikle derin anemik kişilerde HbA1C değerinden etkilenir. Birçok anemi formunun düşük HbA1C değeri ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Benzer olarak anemik ve B12 değeri düşük olan kişilerde HbA1C değerinin yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Buna ek olarak HbA1C normalleştikçe anemi hastalarında da düzelme olduğu görülmüştür.

  Hba1c Değeri Yorgunlukla İlişkilidir:

  Tip1 diabet hastalarının %45 inde kalıcı bir yorgunluk oluşmaktadır. Yapılan araştırmalarda HbA1C değeri ne kadar yüksekse yorgunluğun o derece arttığı belirtilmiştir. Tip2 diyabet hastalarında ise %7 den fazla HbA1C değeri olan hastalarda belirgin yorgunluk görünmektedir.

  HbA1C Değeri Yüksekliği Anksiyete ve Depresyonu arttırır:

  Diyabetlilerde sıklıkla depresif mod, uyku problemleri, iştah bozuklukları, intihar riski artmıştır. Bu artış HbA1C değeri artışıyla aynı oranda gösterilmiştir. Bu durum ayrıca Tip 1 hastalarda Tip 2 ‘lere göre daha fazladır.

  HbA1C değeri %6.5 ‘in üstünde olan kişilerde intihar riski belirgin artmaktadır. Afrikada yapılan bir çalışmada 9 üstünde HbA1C değeri olan bireylerde depresyon ve anksiyete riski artmıştır.

  Yüksek HbA1C ve Hiperaktivite İlişkisi:

  HbA1C değeri yüksek olan çocuklarda kan glukoz değeri normal olan çocuklara göre Hiperaktivite daha sık görülmektedir.

  Yüksek HbA1C ile Ateroskleroz İlişkisi:

  Tip 1 adolesan hastalarda yüksek HbA1C değeri saptanan kişilerde damar tıkanıklığı daha sık görülmektedir.
  Damar tıkanıklığı HbA1C değeri ve kan şeker değeriyle ilişkilidir. HbA1C yüksekliği diyabet hastalarında diyabet olmayan bireylere göre daha fazla ateroskleroza neden olur.

  HbA1C yüksekliği ve kalp hastalıkları ilişkisi:

  HbA1C yüksekliği olan hem diyabetik hem de diyabet olamayan hastalarda kalp hastalığı nedenli ölümler artmıştır.
  Her %1 ‘lik HbA1C değeri artışı Kalp ve Damar Hastalığı nedenli ölüm oranını % 35’ e kadar arttırmaktadır. Diyabet olmayan hastalarda ise bu risk %26 civarındadır. HbA1C değeri artışı LDL (Kötü Huylu Kolesterol), kan kolesterolü ve trigliserid değerlerinde aynı oranda artışa neden olur. Ayrıca kronik olarak artan glukoz değeri kalp fonksiyonlarında aynı oranda azalmaya neden olur.

  Helikobakter Pylori Enfeksiyonu HbA1C değerini arttırabilir:

  Yaşlı kişilerde kronik HbA1C yüksekliğinin helikobakter pylori enfeksiyonu ile ilişkisi kanıtlanmıştır. Ayrıca H. Pylori tedavisi insulin direnci olan kişilerde HbA1C değerinde düşeye neden olur. Bu iki çalışma ışığında HbA1C değerini H. Pylori enfeksiyonunun etkilediği anlaşılmaktadır.

  Yüksek HbA1C Sindirim Sistemi Anomalileri İle Alakalı Olabilir:

  Yüksek HbA1C değeri olan kişilerde sindirim sistemi anomalileri özellikle Kolorektal Anematöz Polipler görülmüştür. Özellikle 50 yaş üstünde bu etki belirgindir.

  Yüksek HbA1C Karaciğer Yağlanması İlişkisi:

  Diyabet hastası olmayan kişilerde artan HbA1C değeri ile hem obezite hemde Karaciğer yağlanmasının arttığı çalışmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle %6.5 üstü HbA1C değeri olan hastalarda karaciğer yağlanması belirgin artışlar göstermektedir.

  Yüksek HbA1C İmmun Yanıtı Bozar:
  Yapılan çalışmalarda influenza aşısı olan ve HbA1C değeri %7,6 ‘nın üstünde olan bireylerde virüse daha düşük bağışıklık gösterdiği saptanmıştır.

  Yüksek Hba1c Değeri Uyku Bozukluklarına Neden Olur:

  Uzun ve kısa süreli uykuların ortaya çıktığı uyku bozukluğu problemlerinin ikiside artmış HbA1C değeri ile ilişkili bulunmuştur. Buna ek olarak HbA1C değeri artışı uyku kalitesinde de bozulmalara neden olmaktadır. Yüksek HbA1C değeri olan Tip 1 diyabet hastalarında uyku apnesi hastalığı daha sık görülmektedir.

  Düzensiz Menstural Siklus Ve Hba1c Değeri İlişkisi:

  Tip 1 diyabeti olan kadınlarda menstürel siklusta bazı değişiklikler görülmektedir. Özellikle her 1 puanlık HbA1C yükselmesinde adet dönemi 3 gün uzamaktadır.

  Yüksek HbA1C değeri ve Kemik kaybı ilişkisi:

  Diyabet hastalarında bulunan bir diğer komplikasyon ise osteoporozdur. Osteokalsin kemik hücrelerinde üretilen bir proteindir. Kemik yoğunluğunu ve kemik yapımında görev almaktadır. Tip 1 diabet hastalarında yapılan bir çalışmada yüksek HbA1C değeri olan hastaların düşük osteokalsin değerlerine sahip olduğu bildirilmiştir. Ayrıca yüksek HbA1C değeri olan kadınlarda keik erime hızı daha fazladır.

  Yüksek Hba1c Metabolik Sendrom İlişkisi:

  Birçok çalışma diyabet olmayan kişilerde HbA1C yüksekliğinin metabolik sendro ile ilişkisi olduğunu kanıtlamıştır.

  Yüksek HbA1C Obezite İlişkisi:

  Obezite ve insülin direnci ilişkisi bilinmektedir. Yüksek vücut kitle indeksi, bel ve basen genişliği artışının artmış HbA1C değeri ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır.

  Yüksek HbA1C değeri Kanser İlişkisi:

  Yüksek HbA1C değerine sahip Kanser hastalarında ölüm oranı düşük HbA1C değerine sahip kanser hastalarına göre fazladır. Artmış HbA1C değeri Kolorektal, pankreas, solunum yolu ve kadınlarda genital kanserlerde artışla ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca HbA1C değeri %7.5 ‘in üstünde olan hastalarda 5 yıl sağkalım oranı normal bireylere göre düşüktür.

  HbA1C ve Gebelik:

  Bu bilgilere ek olarak yüksek HbA1C değeri olan gebelerin daha fazla gestasyonel diyabet için risk oluşturduğu aşikardır. Ayrıca %5.9 ‘dan daha fazla HbA1C değerine sahip bireylerde preeklampsi riski de daha sıktır. Bir çalışmada HbA1C değeri diabetik derecede olanlarda doğumsal bebek anomalisi görülme oranı %27,8 iken pre-diyabetik olanlarda %9.8 ve normal olanlarda %3 olarak tespit edilmiştir.

  HbA1C diyabet tanısında ve birçok gelişebilecek risk faktörünün önceden kestirilmesi açısından önemli bir testtir.